โทร : 081-406-0693
แฟกซ์ : 02 653 6435
อีเมล์ : info@cpsaudit.com
ไลน์ : cps1979

มาตรฐานระดับมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพที่แม่นยำ

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานชำนาญกิจทนายความและการบัญชี

ในปี 2503 นายชำนาญ พลังวชิราและเพื่อน ได้ก่อตั้ง “สำนักงานกฎหมายชำนาญกิจและเพื่อน” โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณวังบูรพา ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครในอดีต โดยแรกเริ่มเดิมทีสำนักงานให้บริการเฉพาะด้านกฎหมายเท่านั้น ต่อมาในปี 2523 สำนักงานได้ทำการย้ายมายังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานชำนาญกิจ ทนายความและการบัญชี” โดยให้บริการด้านบัญชี ภาษี และกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน บริษัท ชำนาญกิจ ทนายความและการบัญชี จำกัด และ ซี.พี.เอส. ออดิทกรุ๊ป ได้ย้ายมาอยู่บนถนนพญาไท ย่านใจกลางเมือง ด้วยความที่ใกล้กับ BTS พญาไท ทำให้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา ทำให้สำนักงานมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านบัญชี ภาษี กฎหมาย การสอบบัญชี การจดทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น และเราไม่ได้หยุดพัฒนาสำนักงานของเราแต่เพียงเท่านี้ เพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าของเรา ได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากบริการของเรา

 

ทีมงานของเรา...

ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการ ปฎิบัติงานอันยาวนานในด้านต่าง ๆ ดังนี้:-

  • ทีมผู้ทำบัญชี 
  • ทีมผู้สอบบัญชี 
  • ทีมที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร 
  • ทีมนักกฎหมาย
Warning: file_put_contents(/home/cpsaudit/domains/cpsaudit.com/public_html/files/cache/pages/a/4/2/a4262e1c9bcbc1721eb3fe13558154460a2b2a2d307daa32532478526ce6ccb1.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/cpsaudit/domains/cpsaudit.com/public_html/updates/concrete5.6.3.4/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62